Товар за меѓународен транспорт

Се товари од

Се растоварува во

Белгија

Бугарија

Brussels

Sofia

Пунктови за товар

Пунктови за растовар

Подготвен за товарање

11/11/2018

Рок на испорака

15/11/2018

Детали за камионот

Камион

  Ладилник

Носивост

 

Должина

 

Обем

Дополнителни информации

Вид на товар

Цена

Сите видови на товари

Валидност на понудата

25/02/2019

Покажување на карта

Покажи мапа

Контакт

Фирма

Cakom Komerc

Опис

Вид на фирма

Држава

Град

Адреса

Телефон

Мобилен

e-mail:

www:

Сите видови на фирми/субјекти

Сите држави

Kavadarci

Koco Racin 7-1/16

043-412 462

070-218 740

cakom_komerc@yahoo.com

www.cakomkomerc.com.mk

Корисничко име:

Лозинка:

Преглед на товари

Објави товар

Преглед на камиони

Објави камион

Список на субјекти

Blabla.com