Товар за меѓународен транспорт

Се товари од

Се растоварува во

Италија

Македонија

Сите региони

Сите региони

modena

skopje

Пунктови за товар

Пунктови за растовар

Подготвен за товарање

24/01/2019

Рок на испорака

28/01/2019

Детали за камионот

Камион

Сите видови на камиони

Носивост

  24.000 kg

Должина

  13,60

Обем

Дополнителни информации

Вид на товар

Цена

Сите видови на товари

Валидност на понудата

24/01/2019

Покажување на карта

Покажи мапа

Контакт

Фирма

s.v.t.dooel skopje

Опис

Вид на фирма

Држава

Град

Адреса

Телефон

Мобилен

e-mail:

www:

Транспортна фирма / Превозник

Сите држави

skopje

ul. Pero Nakov br. 126

2527837

070 274-394

svt@t.mk

Корисничко име:

Лозинка:

Преглед на товари

Објави товар

Преглед на камиони

Објави камион

Список на субјекти

Blabla.com